ASFALTBORSTE

Borste för varma ytor/produkter, såsom asfaltsmassa och bitum. Vitfi berborst.

Kategori:

Tak

Oljebaserade färger, lack

Varmt och kallt beck

Produktinformation för återförsäljare
Prodnrst./förp.Bredd, mmTjocklek, mmSynlig borst, mmEAN kod
201000524070756 410692010005