Rekommenderade produkter för exteriörmålning

Målningen skyddar träytan och minskar träets fuktfluktuation och således förlänger träytans livslängd. Målade och regelbundet underhållna ytor tål väl varierande väderförhållanden.

Högkvalitativa och väl valda måleriverktyg gör målningen lättare och resultatet blir framgångsrikt. Valet av verktyg är mest påverkat av den färg som ska användas: syntetiska och blandade borst passar bättre för vattenburna målfärger, och penslar med naturliga borsten är lämpliga för oljebaserade målfärger.

Måleriverktyg av hög kvalitet gör det enkelt att arbeta – Du hittar CEL-produkter från välutrustade butiker runt om i landet.

Läs mer om valet av verktyg här.