PIGGROLLER

Specialroller för att rolla bort luftbubblor i avjämningsmassa.

Kategori:

Golv

Produktinformation för återförsäljare
Prodnrst./förp.Bredd, mmEAN kod
85792512506410698579254